Aktualnoci    Historia    Informacje    Kluby    Zarzd    Kontakt

 

 

Wrocaw ma Ozdob wiatowego judo i wraca z modzie na top.

(12.10.2010r.)

 Brzowym medalem mistrzostw wiata wywalczonym pod koniec sierpnia w Budapeszcie Agata Ozdoba (AZS AWF Wrocaw, kat. 63 kg) nawizaa do tustych lat wrocawskiego judo. Na taki sukces musielimy czeka blisko dwie dekady, od czasu, gdy w 1999 roku po zoty krek wiatowego czempionatu signa w Birmingham podopieczna Wiesawa Bacha Beata Maksymow (równie AZS AWF, +78 kg). Ale to nie jedyny udany wystp w minionym czasie, który idzie na konto Dolnolskiego Zwizku Judo.

Ostatnie wyniki jednoznacznie wskazuj, e we wrocawskim judo znów zaczyna dzia si dobrze. - Doszlimy do porozumienia i od szeciu lat wszystkie wrocawskie kluby bior udzia we wspólnym randori przy ul. Poznaskiej, za co podzikowania nale si te Modzieowemu Centrum Sportu.
wicej : https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,wroclaw-ma-ozdobe-swiatowego-judo-i-wraca-z-mlodzieza-na-top,wia5-3270-36496.html 

Powrt


 

 

 
          Dolnolski Zwizek Judo 2009. Wszelkie prawa zastrzeone. Projekt i wykonanie : hajime studio